Friday, October 14, 2011

Masa Dan Waktu


Pengenalan
Pada zaman dahulu, manusia menggunakan sebutan " sebelum matahari terbit " , " apabila ayam berkokok " dan sebagainya sebagai penentu waktu. Begitu juga untuk menentukan tempoh masa, manusia menggunakan istilah seperti " seperanak nasi","sepurnama","semusim" dan sebagainya.
Alat penyukat masa yang pernah digunakan oleh manusia pada zaman dahulu hingga sekarang ialah jam matahari, jam air, jam pasir, jam pelita, jam berbandul, jam digital dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment